Työyhteisösovittelu

Puolueetonta työyhteisösovittelua tarvitaan joskus haastavan tilanteen tai asian käsittelyyn.

Toisinaan työyhteisöissä vuorovaikutuksen ristiriidat tai muut ongelmat ovat johtaneet niin mutkikkaaseen ja haastavaan tilanteeseen, että tilannetta voi olla mahdotonta ratkaista työyhteisön omin voimin. Tilanteelle olisi kuitenkin pakko tehdä jotain, koska käsittelemättömät ristiriidat heikentävät työyhteisön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työn tuloksellisuutta. Yksilötasolla tilanne lisää pahimmillaan työpahoinvointia, sairastumisriskiä ja voi vaikuttaa merkittävästi yksilön terveyteen. Yritystasolla tämä vaikuttaa yrityksen henkilöstökustannuksiin ja käsittelemättömästä ristiriitatilanteesta voi seurata jopa mainehaitta.

On normaalia, että vaikeiden tilanteiden käsittelyä usein vältellään. Puuttumattomuus tai tilanteen vähättely kuitenkin yleensä vain mutkistavat tilannetta. Haastaviin tilanteisiin on parasta puuttua aikaisessa vaiheessa rohkeasti ja aktiivisesti. Mitä aiemmin - sen parempi.

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelun tarkoituksena on etsiä riitaan, ristiriitaan tai konfliktiin ratkaisua, joka on tyydyttävä kaikille osapuolille. Tavoitteena on löytää keskustelemalla tie eteenpäin. Sovittelu on oppimisprosessi, jossa on tärkeää osapuolten kesken kunnioittava vuorovaikutus ja toisten näkökulmien ymmärtäminen. Sovittelussa onnistunutta lopputulosta edesauttaa, kun osapuolet ovat halukkaita ja sitoutuneita sovitteluun.

Käytännössä työyhteisösovittelu on vaiheittain etenevä prosessi, jossa osapuolet kohtaavat toisensa puolueettoman sovittelijan ohjaamana. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset määrittelevät ratkaisun itse. Sovittelija varmistaa, että kaikki saavat turvallisen ja tasapuolisen kohtelun sekä tulevat kuulluksi.

Kun tarvitset työyhteisösovittelua haastavan tilanteen tai ongelman käsittelyyn olen valmis auttamaan:

Osaan sovittelun taidon

Sovitteluun voi osallistua joko kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä ja tarvittaessa koko työyhteisö. Olipa tilanne mikä tahansa, puolueettomuus ja sovittelun taito ratkaisevat.

Olen työyhteisösovittelun erityisosaaja

Olen suorittanut työyhteisösovittelun erityisosaaja-koulutuksen (30op) Oulun Yliopistolla vuonna 2014, Timo Pehrmanin opissa.

Olen kokenut ammattilainen

Työyhteisösovittelijana minulla on monipuolista osaamista yli 15 vuoden ajalta. Olen toiminut haastavista tilanteista ja konflikteista esihenkilö- ja HR-tehtävissä niin työyhteisö- kuin yksilötasolla.

Olen siellä missä pitää

Toimialueenani on koko Suomi. Yksilöhaastatteluissa voidaan toteuttaa tarvittaessa etäyhteyksin paikkakunnasta riippumatta tai asiakkaan tiloissa. 

Työ on tärkeää meille kaikille.
Kuinka voin auttaa?