Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava työskentelymuoto. Lyhytterapia on hyödyllisintä silloin, kun asiakas kokee tarvetta käydä kokemuksiaan läpi ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, ja haluaa lisätä omaa hyvinvointiansa. Lyhytterapiassa tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa jo yksikin kerta voi riittää, mutta yleensä lyhytterapiassa tapaamisia on 5-20.

Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja siitä syystä myös ratkaisut elämän eri tilanteissa ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia. Omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen pohtiminen ja tutkiminen vievät terapiassa eteenpäin pienin askelin ja asiakasta tukien tällä matkalla. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa.

Lyhytterapiassa tavoitteena on vahvistaa asiakkaan selviytymiskeinoja sekä auttaa asiakasta löytämään itsensä näköisiä ratkaisuja omia vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Asiakkaan toiveikkuuden vahvistaminen ja omien muutostarpeiden mukainen työskentely ovat keskeisiä teemoja.

Millaisissa tilanteissa lyhytterapiasta voi saada apua?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nopeasti saatavaa keskusteluapua erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin. Lyhytterapia sopii erinomaisesti myös silloin, kun tunnet tarvetta jäsentää ja selkeyttää asioita ja ajatuksia elämässäsi. Esimerkkejä elämäntilanteista, jolloin lyhytterapia voi tuoda helpotusta; haasteet ihmissuhteissa, erosta selviäminen, erilaiset menetykset elämässä, työhön liittyvät haasteet; työpaikan vaihto, eläkkeelle siirtyminen, irtisanominen ym., uupumus, stressi ja uniongelmat, ahdistusoireet, masennusoireet, vanhemmuuteen liittyvät haastavat tilanteet, oman elämän muutostilanteet, tunnet olevan jumissa ajatustesi kanssa

On normaalia, että jokainen kohtaa elämänsä aikana muutoksia ja kriisejä elämänsä polulla. Joskus elämän solmukohdista selviää helposti ja toisinaan taas elämän tilanne tuntuu todella vaikealta ja jopa toivottomalta. Silloin on hyvä saada keskusteluapua oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä. Yksin ei tarvitse selvitä. Lyhytterapia auttaa selkeyttämään ajatuksia ja tunteita sekä etsimään konkreettisia ratkaisuja mieltä painaviin asioihin.

Näin lyhytterapia toimii ja etenee

Ilmainen alkukartoitus

Voit varata ajan ilmaiseen alkukartoitukseen (30min) soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.

Ajan saat nopeasti

Saat ajan pääsääntöisesti viikon sisään yhteydenotosta. Myös ilta- ja viikonloppuajat ovat mahdollisia.

Etätapaaminen

Voit osallistua terapiaan mistä itse haluat, sillä terapiatapaamiset järjestetään etätapaamisina tietokoneen tai puhelimen välityksellä.

Et tarvitse lähetettä

Et tarvitse lyhytterapiaan erillistä lääkärin lähetettä.

Toimin luottamuksella

Tapaamiset ovat luottamuksellisia, eikä käynnin tietoja tallenneta Kantapalveluun.

Yksin, yhdessä tai ryhmässä

Toteutan lyhytterapiaa yksilö-, pari- ja perheterapiana.

Varaa ilmainen alkukartoitus ( 30 min )
soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyyntö.