Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tavoitteellista tutkimista, arvioimista ja kehittämistä ulkopuolisen työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa työnohjaukseen osallistuvia löytämään uusia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja omaan työhön ja niistä nouseviin haasteisiin. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Yleisimmin työnohjaus on pitkäkestoinen (1-2 vuotta) ja säännöllinen 3-5 viikon välein tapahtuva työtä ja työyhteisöä tukeva ohjausprosessi. Työnohjaus voidaan toteuttaa myös kriisityönohjauksena, jolloin se on kestoltaan lyhyempää (1-10 työnohjauskertaa)..

Mistä työnohjauksessa puhutaan?

Työnohjauksessa käsiteltävät asiat nousevat aina osallistujista ja heidän tarpeistaan. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi työn sisältöön, omiin ja/tai työyhteisön voimavaroihin tai haasteisiin, työn sisältöön, työnohjauksessa asetettuihin tavoitteisiin tai vaikkapa erilaisiin työtilanteisiin. Työnohjauksessa voidaan pohtia, mietiskellä, jäsentää ja arvioida omaan työhön liittyviä asioita, tilanteita, tunteita, toimintatapoja ja omaa ammatillista kasvua jne. Voidaan miettiä uusia ratkaisuja eri tilanteisiin tai punnitaan vaihtoehtoisia tapoja toimia. Työnohjauksessa tärkeää on se, että on aika, jossa voi avoimesti ja luottamuksella puhua työhön liittyvistä asioista, mahdollisista huolista ja jakaa onnistumisia. Ryhmämuotoisissa työnohjauksissa on merkityksellistä kuulla myös kollegoiden ajatuksia, näkemyksiä ja tuntemuksia asioista ja saada vertaistukea.

Tarjoan työnohjausta kaiken kokoisille organisaatioille ja kaikille toimialoille. Sitä voidaan antaa yksilölle, työpareille, ryhmille, työyhteisöille, esihenkilöille tai johtoryhmille. Tarjoan myös kriisityönohjausta ja case-työnohjausta.

Esimerkkejä työnohjauksesta erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin:

Uuden työntekijän haasteet

Ryhmätyönohjaus uusille esihenkilöille. Osallistujat ovat uusia, työsuhteensa hiljattain aloittaneita esihenkilöitä. Uusilla esihenkilöillä voi olla kokemus siitä, että he jäävät yksin. Tarkoituksena käsitellä työnohjauksessa niitä haasteita, joita työsuhteen alussa kohdataan.

Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisen casetyönohjaus. Työkykyjohtaminen voi olla joskus esihenkilölle haastavaa. Miten tulisi käydä varhaisen tuen keskustelut? Mitä työterveysneuvottelussa tulisi osata? Työnohjauksessa käydään läpi todellisia caseja ja opitaan yhdessä

Kombinaatio-työnohjaus

Kombinaatio-työnohjaus. Joka toinen kuukausi ryhmätyönohjaus ja joka toinen kuukausi oma yksilötyönohjaus osallistujille. Sopii henkilöille, jotka tarvitsevat sekä yksilötyönohjausta että vertaistukea.

Lyhyttyönohjaus

Työssä on yksittäinen asia tai tilanne, jota halutaan käsitellä tiiviillä aikataululla työnohjauksessa ja löytää siihen liittyviä ratkaisuja tai uusia näkökulmia.

Olen siellä missä pitää

Työnohjaukset voidaan toteuttaa etäyhteyksin paikkakunnasta riippumatta tai asiakkaan tiloissa Oulun seudun ympäristökunnissa (max. 300km Oulusta).

Työ on tärkeää meille kaikille.
Kuinka voin auttaa?