Pidän tärkeänä, että jokainen löytää itsereflektion kautta omat vahvuutensa ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun.

Marjo Ervasti

Hei,

Olen Marjo Ervasti ja tarjoan lyhytterapiaa sekä työhyvinvointi- ja koulutuspalveluita. Asiakkaitani ovat niin yksityiset henkilöt kuin eri toimialojen yrityksien ja julkisensektorin organisaatioiden yrittäjät, esihenkilöt, asiantuntijat ja työyhteisöt.

Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK). Lisäksi olen opiskellut mm. työyhteisösovittelijaksi, työnohjaajaksi ja lyhytterapeutiksi.

Työurani olen tehnyt sote-alalta eri tehtävissä. Olen toiminut kolme vuotta ohjaajana haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten palvelukodissa. Esihenkilökokemusta minulle on kertynyt yli kymmenen vuotta kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja ikäihmisille suunnattujen palvelukotien johtamisesta. 

Olen toiminut viisi vuotta HR:ssä työhyvinvointipäällikkönä ja henkilöstöasiantuntijana työkykyjohtamisen, ammatillisen kuntoutumisen, eläkevakuutusasioiden, työterveyshuollon, työsuojelun ja työlainsäädännön asiantuntijatehtävissä. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut päätoimisena yrittäjänä.

Työssäni lähestymistapani on integratiivinen. Käytän paljon reflektiota sekä dialogisia, narratiivisia, ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä. Pidän tärkeänä, että jokainen löytää itsereflektion kautta omat vahvuutensa ja mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun. Pidän työtäni onnistuneena, kun osallistujat saavat uusia oivalluksia. Saatte minusta läsnäolevan, oivalluttavan ja osallistuttavan kanssakulkijan mukaan matkallenne.