Tietosuojaseloste

Yrityksen nimi: Mandis, Y-Tunnus: 3251807-4

Tämä on Mandiksen henkilötietolain (523/1999, 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.10.2023

​Emme luovuta, myy tai jaa tietojasi millekään taholle. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti. Käyttämällä palveluitamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Marjo Ervasti

marjo.ervasti@mandis.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Ylläpidon peruste: Henkilötietolain mukainen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palveluiden käyttäminen ja toimittaminen, vastaaminen asiakkaan yhteydenottopyyntöihin, asiakastietojen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen, tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi. Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi/organisaatio ja y‑tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista.

Tiedon keräyksen lähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteriin pääsee vain salasanan kautta, joka on tiedossa rekisterin ylläpitäjällä.

Asiakas- ja laskutustiedot säilytetään UKKO.fi-laskutuspalvelussa. Palveluntarjoaja on sitoutunut EU:n 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

ATK-laitteet ja manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Asiakassuhteessa kerätyt tiedot tuhotaan asianmukaisesti asiakas suhteen päätyttyä.

Asiakkaiden yhteystietoja tallentuu sähköiseen tiedostoon ajanvarauksen sekä laskutustietojen myötä. Asiakastapaamisten teemoja tai sisältöjä ei tallenneta sähköisessä muodossa.

Käyttäjän oikeudet:

  • Tiedonsaantioikeus
  • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
  • Korjausoikeus
  • Oikeus tulla unohdetuksi
  • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
  • Tietojensiirto-oikeus

Tarkastusoikeus ja korjausoikeus: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus henkilötietolain 26–28 § mukaisesti tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet: Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Sivuston käytön tilastointi: Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.